ระยอง วันที่ 29 มีนาคม 2566 – นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ. สนพ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมเรื่อง “การทำการตลาดออนไลน์” และ “การวางแผนธุรกิจด้วยผืนผ้าใบทางธุรกิจ” โดยมี อาจารย์ ดร.บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย กล่าวรายงาน และมีอาจารย์กรวิกา กัปตพล และผู้แทนกลุ่มชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวม 70 คน เข้าร่วมรับฟังการอบรม ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง