วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นาย วัชระ กันตังกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนผ่าน Application” และหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน” โดยมี อาจารย์ ดร.บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย กล่าวรายงาน และมีอาจารย์กรวิกา กัปตพล และผู้แทนกลุ่มชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเข้าร่วมการอบรมฯ รวม 113 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง