วันที่ 08 พฤษภาคม 2567 – นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ. สนพ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การขออนุญาตและจัดทำรายงาน IEE EIA หรือ EHIA” โดยมี อาจารย์ ดร.บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย กล่าวรายงาน และมีอาจารย์กรวิกา กัปตพล และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเข้าร่วมการอบรมฯ 56 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง