วันที่ 25 เมษายน 2567 – นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ. สนพ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เรื่อง “ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง” และหัวข้อ “การบริหารสัญญา” โดยมี อาจารย์ ดร.บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย กล่าวรายงาน และมีอาจารย์กรวิกา กัปตพล และบุคลากร กนอ. รวม 87 คน เข้าร่วมรับฟังการอบรม ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง